ZAKŁAD NAPRAWY TABORU KOLEJOWEGO
I SAMOCHODOWEGO
BRZESKO
 

Oferujemy usługi w zakresie naprawy i remontu taboru kolejowego i samochodowego.
Specjalizujemy się w obsłudze lokomotyw spalinowych a zwłaszcza remontu zespołu silnika spalinowego.


 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług:

- remonty silników spalinowych,
- remonty silników trakcyjnych,
- remonty prądnic,
- wygrzewanie silników elektrycznych w komorze próżniowej,
- nasycanie lakierem silników elektrycznych w komorze próżniowej,
- naprawa szaf sterowniczych,
- remonty wózków lokomotyw,
- rewizje lokomotyw spalinowych i elektrycznych,
- naprawy główne lokomotyw spalinowych i elektrycznych,
- modernizacja lokomotyw,
- przeglądy lokomotyw P1 i P2,
- produkcja wagonów kontenerowych: 1x45, 1x40, 1x30, 2x20
- remonty wagonów kontenerowych,
- piaskowanie i malowanie,

- myjnia cystern kolejowych i samochodowych,
- sprzedaż części zamiennych do lokomotyw,
- waga kolejowa 120 t.

 
Możliwość pozostawienia pojazdów szynowych na bocznicy o pow. 5 ha, wraz zabezpieczeniem socjalnym dla załóg (hotel, prysznic, stołówka, sala TV)